Mada | Fashion

,,Mados Infekcija” – tendencijos, nepatekusios ant podiumo | ‘Fashion Infection’ – non-runway trends

Visą savaitgalį mane kankino mintys apie didžiausią Lietuvos mados fiestą ,,Mados infekciją”. Vis bandžiau sudėlioti įspūdžius į aiškią nuomonę, tačiau niekaip negalėjau apsispręsti tarp dviprasmiškų jausmų. Galutinį tašką padėjo atsitiktinai atidaryta Mados infekcijos facebook paskyra. Vienintelė šovusi mintis buvo ,,kodėl?”. Bet apie viską iš pradžių.

All the weekend I suffered from my thoughts about the biggest fashion celebration in Lithuania – ‘Fashion Infection’. I was trying to organize my impressions into one clear opinion, but I couldn’t define ambiguous feelings. Although accidentally opened Fashion Infection facebook page finished it. And the only one idea which popped into my head was ‘why?’. But let’s start at the beginning.

Photo > Tautvydas Stukas photography

Jau kelis metus iš eilės, Infekciją stebiu iš šalies, kadangi pirmas aplankantis prisiminimas susijęs su renginiu atrodo maždaug taip: pertrauka, 10 minučių šou, laukimas, na, o po to dar viena pertrauka. Turbūt ir minėti nereikia, kad vakaras prailgsta, jei pagrindinis apsilankymo siekis nėra fotografijų sienelė. O štai čia ir sustokime. Tik prasidėjus renginiui, atrodo visas internetas tikrai buvo infekuotas nuotraukomis. Žinoma, svečių nuotraukomis. Na, dar šampano taurių ir selfių kompozicijomis. Nieko neturiu prieš fotografijų sienas, bet kadangi, turėjau keletą dizainerių-favoritų, nekantravau pamatyti jų kolekcijas. Atsidarusi Mados Infekcijos facebooko nuotraukų galeriją pamačiau užkulisius, svečius, besijuokiančias burnas, paskutinius makiažo potepius ir vos keletą nuotraukų iš podiumo, po kuriomis, žinoma, net nebuvo nurodyti kūrėjai. Pala pala, ką? Nesupraskite manęs klaidingai, tos nuotraukos tikrai gražios, problema kiek kita. Anksčiau vis susimąstydavau ar žmonės perkantys bilietus ir visą renginio laiką praplepantys tarpusavyje, tikrai atėjo mados alkio genami. Šiandien suabejojau ar ir pačių organizatorių misija – remti lietuviško dizaino estetiką. O gal jau perpratę ko reikia lankytojams, tiesiog gudriai jiems padlaižiauja?

The past few years, I’m keeping an eye on Infection from a distance, because the first memory what comes to my mind when I’m rebembering the event looks like this: a break, 10 minutes of a show, waiting, then one more break. I might should not mention, that evening becomes prolonged if taking photos in front of photo wall isn’t your main purpose. Let’s stop here for a moment. When event just starts, it seems all the internet is really infected by photos. Of course, photos of the guests. Or champagne glasses and selfies compositions as well. I have nothing against photo walls, but in fact, I have had some favorite designers and I was eager to see their collections. As I opened ‘Fashion Infection’ photo gallery in facebook, I saw a backstage, guests, laughing mouths, last strokes of makeup, and only a few runway photos with no credits below. Wait, what? Don’t get me wrong, these photos are adorable, we should look for a problem somewhere else. I was always thinking if these people, who are buying tickets and spend all the time by talking to each other during shows, are coming here being hungry for fashion. But today I also became uncertain whether coordinators still have a mission to support lithuanian design aesthetics. Or maybe they have already realized what do visitors need and now just try to please them wily.

Photo > Tautvydas Stukas photography

Lietuvos mados renginių kontekstas gana keistas – neturime mados savaitės (kurią turi Talinas ir Ryga), tačiau turime beveik kas mėnesį vykstančius įvairius pavienius mados pristatymus, kurie labiau primena varžybas nei dizainerių kūrybos reprezentavimą. Na, ir turime Mados Infekciją, kurioje sudalyvauja tie, kurie nespėja ar neturi galimybės surengti individualių pasirodymų: keletas naujų mados pasaulio vardų (Mados Injekcija), kelios pret-a-porte kolekcijos, keli meniniai performansai. Taip, liberalus požiūris sveikintinas, bet visko suplakimas į vieną kokteilį šiek tiek trukdo išgryninti renginio misiją.

Lithuanian fashion events might seem odd – we don’t have any fashion week (meanwhile Tallinn and Riga do), but we have a new individual fashion show happening almost every month and they remind sports more than representation of designers creativity. And then, we have the ‘Fashion Infection’ in which are attending these, who don’t have a chance to make a personal show: some new names, some pret-a-portes, some art performances. Yes, liberal attitude is always praiseworthy, but when everything is mixed in one cocktail, it gets hard to expound a production mission.

Photo > Tautvydas Stukas photography

Taip pat bilietų sistema organizatorius verčia sutelkti dėmesį ne į dizainerius, o į lankytojus. Paprastai į mados savaičių metu vykstančius pristatymus yra kviečiama spauda, svarbiausi klientai, pirkėjai ir platintojai, nes šou yra ne tik supažindinimas su naujomis tendencijomis, bet ir dizainerio produkto (šiuo atveju, naujos kolekcijos) reklama. Kodėl lankytojas turėtų pirkti bilietą, kas jam yra siūlma? Supažindinimas su mados tendencijomis? Bet juk kiekvienais metais kūrėjų sąrašas keičiasi, vieni dizaineriai iš jo išnyksta, atsiranda nauji, tad ir tendencingumo ar kūrėjo stilistikos sekimas tampa sunkiai įmanomas. Meno ir mados sintezė? Būkim atviri, viso renginio metu būna gal tik viena išimtis, kai pamatome kažką kita, nei modelius žingsniuojančius podiumu. Kartą metuose sutelkti žymiausi dizaineriai? Kaip ir minėjau, daug kas renkasi individualius pristatymus, tad lietuviškos mados sceną vertinti vien Infekcijos kontekstu būtų labai neobjektyvu.

Moreover, producers are forced to pay the biggest attention not to designers, but to visitors because of buyable tickets order. Generally, only press, important clients, buyers and distributors are being invited to fashion weeks, because all the shows are not only introduction to new trends, but also an advertisement of a new product (a designer collection in this case). Why should a guest buy a ticket, what will he get? A chance to embrace new trends? But a list of designers are changing every year, some of them disappear, new ones appear and it’s nearly impossible to track tendencies and aesthetics down. Synthesis of art and fashion? Let’s be honest, it’s an exception when we see anything but model strutting down the runway. Gather of all designers once a year? As I mentioned before, many of them chooses individual shows, so it’s a bit irrational to judge all lithuanian fashion by ‘Fashion Infection’ situation.

Photo > Tautvydas Stukas photography

Vis tik nenoriu būti bambeklė, tad pridursiu – džiaugiuosi, jog turime šį renginį, kad ir su visais minusais. Džiaugiuosi, kad jauni kūrėjai turi progą būti matomi. Džiaugiuosi, kad galime pamatyti kaimyninių šalių mados namų darbus neišvykstant iš savo miesto. Mano nuomone, tetrūksta konkurencijos. Ne tarp dizainerių, o tarp organizatorių. Kai nėra joko kito stipraus mados renginio, kai nėra su kuo kartu augti, sunku ir tobulėti. Norisi apimti viską, nors žinome, kad renkantis viena, dažnai tenka aukoti kita. Ir gaila, kai aukojama tai, kas mus visus kasmet ir suburia – mada.

However, I don’t wanna be grumpy, so must add – I’m happy, we have this fashion show in Lithuania, despite all its imperfections. I’m glad that young designers have a possibility to be visible. I’m satisfied, we can see our neighboring countries collections without leaving a city. In my opinion, everything ‘Fashion Infection’ needs is a competition. Not between designers, but between producers. As long as there are no other fashion event, there is nothing to grow up with and it’s hard to improve something. It’s desirable to embrace as much as possible, but we know, if we choose one thing, sometimes we have to sacrifice another. It’s a pity, when the thing gathering us every year – fashion- is relinquished.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s