Mada | Fashion

Riga Fashion Week AW 16/17 | Day 2

Yesterday we briefly got to know Riga Fashion Week and today we’re jumping into the most beloved pair of shoes which had been waiting for their turn and continuing our acquaintance with latvian (and not only) fashion. I am leaving my final decision for the ending, but still can let out a secret that I was waiting for this day the most because of my adored brand – One Wolf. Also I came in feeling happy about differences of every show with their own attitudes, choreography and even models had to incarnate into unusual characters. And every single brand worths writing a paragraph.

Vakar trumpai susipažinome su Rygos mados savaite, o šiandien šokame į mėgstamiausius batus, kurie laukė savo eilės ir tęsiame tikrąją pažintį su Latvijos (ir ne tik) mada. Galutinį verdiktą paliksiu pabaigai, bet išduosiu, kad šios dienos laukiau labiausiai vien dėl savo numylėtinių – One Wolf. Taip pat apsidžiaugiau, kad kiekvienas pasirodymas buvo visiškai atskiras šou su savitu požiūriu, skirtinga choreografija, net modeliai turėjo įsikūnyti į ryškius charakterius. Ir kiekvienas mados ženklas nusipelnė atskiros pastraipos.

I was sceptic about Creame presentation, which should had open the day. I knew, they are one of the main sponsors of Riga Fashion Week, collaborating with various artists and creating home décor, so it seemed to be like a literal advertisement to me. I have nothing against advertisements, but I was suspecting, that it would necessarily corresponds to quality standards. And I was wrong. Frankly, I have changed my mind as soon as the first model started walking down the runway. Creame is using colorful illustrations, digitally applying them on fabric and getting a cheerful result. All the illustrations are very different – from animated grungy girls to sweet baloons – but the collection is continuous anyway. Perhaps it’s outcome of the vibrant wigs and joyful mood of models. By the way, let’s talk about the way of presentation. We had already saw girls taking selfies in D&G and Agnė Kuzmickaitė shows, so this idea wasn’t a brand new. But I am not a maniac of unusualness at any price and I think this forgetting-runway-standards move is praiseworthy too.

Buvau šiek tiek skeptiškai nusiteikusi Creame pasirodymo atžvilgiu, kuris turėjo atidaryti šią dieną. Žinojau, kad tai – vienas pagrindinių Rygos mados savaitės remėjų, bendradarbiaujantis su įvairiais menininkais ir kuriantis namų dekoro gaminius, tad man tai atrodė tikrų tikriausia reklama. Neturiu nieko prieš reklamas, įtariau, kad tai nebūtinai atitiks visus kokybės standartus. Ir klydau. Tiesą sakant, nuomonę pakeičiau vos pasirodžius pirmajam modeliui. Creame panaudojo spalvingas dailininkų iliustracijas, skaitmeniniu būdu jas perkėlė ant audinio ir gavo ryškų, nuotaikingą rezultatą. Piešiniai labai skirtingi – nuo grunge stiliaus animuotų merginų iki saldžių balionėlių – bet kolekcija atrodė vieninga. Galbūt prie to prisidėjo spalvingi perukai ir žaisminga merginų nuotaika. Beje, apie kolekcijos pristatymo pasirinkimą. Selfius (atleiskit, psichologiškai negaliu vadinti asmenukėmis) besidarančias merginas jau matėme tiek D&G, tiek Agnės Kuzmickaitės pristatymuose, tad idėja nebuvo nauja. Bet aš nesu pamišusi dėl originalumo bet kokia kaina, tad toks žingsnis, pamirštant podiumo standartus, man taip pat pasirodė sveikintinas.

After Creame was over, I had been waiting for Natalija Jansone show. The designer is presenting her collections every year, so it wasn’t a new name to me. I read in a brochure that the collection was inspired by Spain, its people temperament and a dancer in red stared to dance flamenco in my mind. And it wasn’t impressing me in a good way. When a model wearing men-look-alike shirt and heavy woolen coat started strut down the catwalk, the matter was cleared up, my scepticism is mistaken today. The whole collection was dense, neutral tones and wool predominated, only bright blue color from time to time diffused melancholia. And I’m mentioning melancholia in a good way. Luckily, Natalija Jansone took not only into our climate, but comprehended Spain very subtle as well – minimal design with hats, which added spice. Also I admire sporty details, for example elastic cuffs and bands on side-seam of trousers.

Pasibaigus Creame, laukiau Natalija Jansone pasirodymo. Ši dizainerė savo kolekcijas pristato kiekvienais metais, tad man tai nebuvo naujas vardas. Programoje perskaičiau, jog kolekciją įkvėpė Ispanija ir ten gyvenančių žmonių temperamentas, o mintyse pradėjo šokti raudona suknia pasidabinusi flamenko šokėja. Kuri, beje, manęs visai nežavėjo. Paaiškėjo, kad šiandien mano skepticizmas visiškai klaidingas, nes podiumu pradėjo žingsniuoti vyriško tipo marškiniais ir sunkiu vilnos paltu apvilktas modelis. Visa kolekcija buvo sunki, vyravo neutralios spalvos, vilnos audiniai, tik ryškiai mėlyna spalva retkarčiais prasklaidydavo melancholiją. Melancholiją čia miniu tik gerąja prasme. Džiugu, kad dizainerė atsižvelgė ne tik į mūsų klimatą, bet ir siubtiliai interpretavo Ispanijos temą – minimalistinis dizainas su prieskoniu, kurį suteikė skrybėlės. Taip pat sužavėjo naudojamos sportinės detalės, pavyzdžiui, rankogaliai su guma, juostelė ant kelnių šoninės siūlės.

I was thinking about this show all day long, and I’m mentioning it not for the first time – it’s One Wolf. I have never been disappointed about their collections and even more I can tell, it’s fashion brand which matches my personal taste the most in Latvia. First time I saw One Wolf was when I was working on my bachelor diploma (it was their debut in RFW) and they became my inspiration of turning to unisex fashion. It was always hard to describe this brand in a few words and finally I found an answer in fashion week’s brochure. It’s high street fashion. Those who expect from fashion something more than just a clothes to cover their naked bodies will love One Wolf. As always, designer Agnese experiments with constructions and shapes and it’s breaking standards of genders. Oversized silhouettes predominate in collection, sporty and classy styles are mixed, you can even see futuristic marks. The most amazing thing, all the garments are functional and suitable for every day. Models radiates independence and life by their own rules. Thank you, I’m taking everything.

Visą dieną galvojau tik apie šį pasirodymą, kurį miniu jau ne pirmą kartą – One Wolf. Niekada neteko nusivilti jų kolekcijomis, netgi drįsčiau pasakyti, kad tai labiausiai mano asmeninį skonį atitinkantis Latvijos mados ženklas. Pirmą kartą One Wolf pamačiau dar dirbdama prie savo baigiamojo bakalaurinio darbo kolekcijos (tai buvo jų debiutas RMS) ir tai tapo pagrindiniu įkvėpėju, sukant unisex mados link. Visada buvo sunku trumpai apibūdinti šiuos kūrėjus, o atsakymą radau mados savaitės programoje. Tai – aukštoji gatvės mada. One Wolf neabejotinai patiks tiems, kurie iš drabužio tikisi daugiau, nei dailaus apdaro nuogam kūnui pridengti. Kaip visada, taip ir šiemet dizainerė Agnese eksperimentuoja su konstrukcijomis ir formomis, kurios griauna lytiškumo standartus. Kolekcijoje vyrauja oversized siluetai, sportinis stilius maišomas su klasikiniu, yra netgi futurizmo, optinės iliuzijos priemaišų. Nuostabiausia, kad visi drabužiai funkcionalūs ir pritaikomi kasdienai. Modeliai spinduliuoja nepriklausomybę ir gyvenimą pagal savo taisykles. Ačiū, perku viską.


Dizzied about high street fashion, I was thinking, I saw everything I wanted to see and waited for Nolo show very quietly. It is a big latvian fashion brand having several personal stores, so I was expecting for sophisticated pret-a-porter collection. By observing empty catwalk I felt intrigued – in the centre of it, a pile of messy colored tires was laid. When the first model appeared and aggressive music started, I realized, it will be one more strong presentation. Models personified into sassy, wasted (?) girls, pushing each other or giving high-fives when passing by. Stylist worths additional attention. For the first sight, simple, wearable garments were layered and being worn with contrasting elements and created a cool look in this way. By the way, even in Nolo collection I have found unisex displays – pencil skirts, mini-dresses were being worn with men-look-alike jackets and coats. I don’t know if designer wanted to manifest it, but I felt a breeze of feminism and when show was over I was still wishing to see more of it.

Apsvaigusi nuo aukštosios gatvės mados, galvojau, kad jau pamačiau viską ką norėjau ir tyliai laukiau Nolo pasirodymo. Tai labai didelis Latvijos mados ženklas, turintis ne vieną individualią parduotuvę, tad tikėjaus rafinuotos pret-a-porter kolekcijos. Susiradusi savo vietą ir stebėdama tuščią podiumą, buvau suintriguota – per patį centrą gulėjo sukrauta ne viena netvarkingai nudažytų padangų krūvą. Įžengus pirmąjam modeliui ir suskambus agresyviai muzikai, supratau, kad laukia dar vienas charakteringas pasirodymas. Modeliai įsijautė į įžulių, apsvaigusių (?) merginų vaidmenis, prasilenkdamos viena su kita, spėdavo apsistumdyti ar priešingai ,,duoti penkis”. Atskiro dėmesio vertas ir stilisto darbas. Atrodo, paprasti neišsiskiriantys drabužiai, sluoksniujami, dėvimi su kontrastingais elementais suteikė ,,kietos” merginos įvaizdį. Beje, net ir Nolo kolekcijoje aptikau unisex mados apraiškų – pieštuko tipo sijonai, mini suknelės buvo dėvimos kartu su vyriško tipo striukėmis ir paltais. Nežinau, ar dizainerė tuo siekė, bet kolekcija padvelkė feminizmu, o pasibaigus pasirodymui, norėjosi dar žiūrėti, ir žiūrėti.

Without hiding anything I can admit it was the most interesting day during Riga Fashion Week, and it passed by like in five minutes. I’m glad, designers have their own visions and the show becomes a synthesis of fashion, music and scenography. Aside, more and more designers are choosing unisex looks and it causes joy, because fashion is already related with social and political problems. So runway is the right place to do brave approaches and to break stereotypes. Let’s see which standards will be broke on the third day of RFW.

Nieko neslėpdama galiu pripažinti, kad man tai buvo pati įdomiausia Rygos mados savaitės diena, kuri pralėkė lyg penkios minutės. Džiaugiuosi, kad dizaineriai turi savo vizijas, o pats pasirodymas tampa mados, muzikos ir scenografijos sinteze. Beje, vis daugiau dizainerių pasirenka unisex stilistiką, kas tikrai džiugina, nes mada jau seniai yra susijusi tiek su socialinėmis, tiek su politinėmis problemomis, tad podiumas tinkama vieta daryti drąsius pareiškimus ir griauti stereotipus. Pažiūrėkime kokius standartus dizaineriai sulaužys trečiąją Rygos mados savaitės dieną.

Watch my impressions here: / Mano įspūdžius žiūrėkite čia:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s