Mada | Fashion

Riga Fashion Week AW 16/17 | Day 3

The longest day of fashion week has come – six shows are waiting ahead. As soon as I caught a glimpse of todays schedule, I realized that classification of collections will be different every day. On the first day we’ve been looking at experiments, conceptual collections and today it looks like we will see the real Latvian pret-a-porter. Besides, not only a guest from Estonia popped on the list, but from Lithuania too.

Išaušo ilgiausia mados savaitės diena – priešaky laukia šeši pasirodymai. Vos žvilgtelėjusi į šios dienos tvarkaraštį supratau, kad kasdien kolekcijų specifika šiek tiek skirsis. Pirmąją dieną stebėjome eksperimentus, konceptualias kolekcijas, o šiandien, panašu, pamatysime koks yra tas tikrasis Latvijos pret-a-porter. Be to, sąraše puikuojasi ne tik svečias iš Estijos, bet ir lietuviškas vardas.

It’s not the way of my nature, but being absent-minded I forgot my press accreditation in the hotel and was late for QooQoo show. So I have had to analyze this collection by leaning on photos. Being vivid and playful, QooQoo reminded me of Creame. And it is not a reproach, otherwise – a good point. It’s a pleasant thing, that not the only one fashion brand is refusing sophisticated and elegant women stereotype (especially pleasant for me as not considering myself as elegant) and offering a different range of clothing, for example, for light-hearted girl. It looks like sports theme isn’t about to abandon the runway of Riga Fashion Week, when in QooQoo collection we can find oversized sweatshirts, leggings and phrases which remind of sport fan t-shirts. Collection tended to disclose ideas of creativity, imagination and even to have traces of galaxy, but mostly it made me think of ice cream. Don’t ask me why, it could be caused by sweet pastel colors. Models made out of constellation painted fabric – my favorites, even though, I think wholeness of collection was hampered by huge variety of textiles.

Man tai visiškai nebūdinga, bet išsiblaškiusi palikau savo spaudos akreditaciją viešbutyje ir pavėlavau į QooQoo pasirodymą! Tad didžiąją jo dalį analizavau jau remdamasi fotografijomis. Ši kolekcja savo ryškumu ir žasimingumu priminė jau vakar matytą Creame. Ir tai nėra priekaištas, priešingai – pliusas. Smagu, kad ne vienas kūrėjas atsisako visada rafinuotos ir elegantiškos moters stereotipo (smagu ypač man, nes prie tokių savęs priskirti negaliu) ir pasiūlo visai kitokį asortimentą, pavyzdžiui, nerūpestingai merginai. Panašu, kad sporto tematika net nesiruošia apleisti Rygos mados savaitės podiumo, nes QooQoo klekcijoje pamačiau per didelius džemperius, tampres ir užrašus, primenančius tuos, kuriuos matome ant sirgalių marškinėlių. Kolekcija turėjo atskleisti kūrybiškumo, vaizduotės idėjas, netgi parodyti kosmoso užuomazgų, tačiau labiausiai ji man priminė ledus. Neklauskit kodėl, galbūt dėl saldžių spalvų. Deriniai pasiūti iš marginto žvaigždynais audinio – mano favoritai, nors manau, kad didžiulė gausa skirtingų raštų sutrukdė kolekcijos vientisumui.

Just after the cosmic trip, I have been waiting for Latvian designer Alexandra Westfal runway show. Although this designer is very young, it wasn’t her debut in Riga Fashion Week. I have seen Alexandra in RFW for the first time when she was studying in Italy. As she admitted this year, it will be very personal collection, inspired by strong people, by heroes of our times. Narrow range of colors gave an impression of neatness – only white, black and grey dominated. Besides, classical, elegant silhouettes were modernized by using dissimilar textures and sporty motives (well, it wasn’t a surprise). I adore these delicate skirts flashing underneath massive knittings, also slip dresses, which presented nothing but an image of strong woman, however, elements of birds seemed to be doubtful to me. When model with silver wings embroidery on shirts appeared, I felt I have seen this before. But in conclusion – crisp and wearable collection.

Iškart po kosminės kelionės laukiau latvių dizainerės Alexandros Westfal pasirodymo. Nors kūrėja jauna, tai nėra jos debiutas. Pirmąjį kartą Alexandros kolekciją Rygoje stebėjau, kai ji dar mokėsi Italijoje. Dizainerė prisipažino, kad tai labai asmeniška kolekcija, įkvėpta stiprių žmonių, šių laikų herojų. Kolekcijai švaros suteikė apibrėžta spalvų paletė – buvo naudojama tik balta, juoda ir pilka spalvos. Be to klasikiniai, elegantiški siluetai modernizuoti naudojant skirtingas faktūras ir sportinius motyvus (pripažinsiu, tai nebuvo netikėta). Labai patiko gležni sijonėliai kyšantys iš po masyvių megztinių, taip pat naktinukų tipo suknelės, kurios suteikė ne trapios, o priešingai, tvirtos moters įvaizdį, tačiau šiek tiek užkliuvo paukščių motyvas. Pasirodžius modeliui su sidabriniais sparnais siuvinėta palaidine, aplankė jausmas, jog esu tai mačiusi anksčiau. Tačiau apibendrinant – švari ir labai dėvima kolekcija.

I was so curious to see this runway show. How I couldn’t be when I saw a word ‘Lithuania’ in the description. I am not going to appreciate the brand more just because we both are based in the same country, but let’s admit, uncontrolled goodwill turns up. On top of that, aesthetic of Lilija Larionova is not outlandish to me. This time, L.Larionova presented collection of her brand ‘White Horses’ which is being identified by its combination of minimal design and fickle fabrics. I should turn your attention, it’s one of a few collections where men’s fashion wasn’t forgotten , besides, men’s looks appeared to be pretentious in a good way. I admire how bathrobe-look-alike coat was chosen and dominated in dissimilar outfits, so the collection seemed to be very multi-functional – we saw both extravagant and casual versions.

Šį pasirodymą pamatyti buvo itin smalsu. O kaip nebus, kai aprašyme puikavosi žodis ‘Lithuania’. Nevertinu kūrėjo geriau vien todėl, kad abu esam iš tos pačios šalies, tačiau pripažinkim, nekontroliuojamas prielankumas vis tiek atsiranda, be to, Lilijos Larionovos estetika man nėra svetima. Šį kartą L.Larionova pristatė savo ženklo ‘White Horses’ kolekciją, kuri pasižymėjo minimalistinio dizaino ir įnoringų audinių deriniu. Turiu atkreipti dėmesį, kad tai – viena iš nedaugelio kolekcijų, kur vyrų mada nebuvo užmiršta, be to, vyriški deriniai pasirodė labai charakteringi ir manieringi (gerąja prasme). Patiko, kad buvo pasirinktas chalatą primenančio palto modelis, kuris kolekcijoje vyravo vis skirtingais pavidalais, tad kolekcija pasirodė labai įvairiapusiška – matėme ir ekstravagantiškų, ir kasdieninių variantų.

I’ve heard a few words about Tanti at Press Conference. It was being highlighted that this brand don’t have a permanent designer, they are inviting different creators each season instead in order to create an unusual collection-story. When I got to know, that Tanti is reaching for long-lasting design, firstly I thought it will be high quality fashion for elegance appreciating woman. Well, yes, there was some elegance. But there were innovatory solutions as well. Accidentally or not, but collection seemed to had an oriental hint, which was so subtle, that only knots, straps and lower lines of sleeves reminded of it. Models making think of sleepwear were matching with heavy, even futuristic outwear. By the way, variations of pajamas, slip dresses and bathrobes are popular not only in Tanti show, it’s one of the hottest trends which appeared on runways of the biggest fashion capitals. Praiseworthy designer’s wish to take an experiment creating pret-a-porter collection and to break a rule that laces and puffy jackets cannot be a couple.

Apie Tanti šiek tiek girdėjau jau per spaudos konferenciją. Buvo pabrėžta, kad šis mados ženklas neturi savo nuolatinio dizainerio, vietoj to, kiekvieną sezoną kviečiamas vis kitas, norint sukurti vis kitokią kolekciją-istoriją. Sužinojusi, kad Tanti siekis yra kurti nemaraus dizaino gaminius, pagalvojau, jog tai bus aukštos kokybės kolekcija, skirta eleganciją vertinančioms moterims. Taip, elegancijos tikrai buvo. Kaip ir inovatyvių sprendimų. Atsitiktinai ar ne, bet kolekcija pasirodė turinti rytietiško prieskonio, kuris buvo toks subtilus, kad tik įvairūs mazgai, diržai ir žemintos rankovių linijos apie jį teprimindavo. Miego drabužius primenantys modeliai buvo derinami su sunkiais, net šiek tiek futuristiniais lauko drabužiais. Beje, įvairios pižamų, naktinukų, chalatų interpretacijos populiarios ne tik šioje kolekcijoje, tai – viena karščiausių tendencijų, kurią jau pastebėjome ir didžiausiose pasaulio mados sostinėse. Sveikintinas dizainerės noras eksperimentuoti kuriant pret-a-porter kolekciją ir paneigti taisyklę, kad nėriniai ir striukė – ne pora.

One more guest, which wasn’t new to me – Pohjanheimo. I remember, I saw this brand two years ago in Riga Fashion Week for the first time and impression of good crisp collection stuck in my mind. Designer has her own nordic style, which remains recognizable even when time is passing by, the difference is, this season, collection was replenished with unisex models. Honestly, it came across as extension of Tanti show, but in other colors – similar touch of the Orient, variations of straps and belts again. So I think, it could made stronger impression if Pohjanheimo would be showed another day. However, as always, it was the highest quality pret-a-porter set, which would easily flow into Vilnius and Riga streets without any changes.

Dar vienas svečias, kuris man nebebuvo naujiena – Pohjanheimo. Pamenu, pirmą kartą šį mados ženklą Rygos mados savaitėje pamačiau prieš du metus ir atmintyje liko geros, lakoniškos kolekcijos įspūdis. Dizainerė turi savo šiaurietišką braižą, kuris atpažįstamas net ir prabėgus tiek laiko, skirtumas tik tas, kad asortimentas buvo papildytas unisex modeliais. Tiesą sakant, pasirodė, jog stebiu Tanti kolekcijos pratęsimą, tik kitu spalvų pasirinkimu – vėl tas rytietiškas prisilietimas, vėl dirželiai. Tad gal gilesnis įspūdis liktų, jei Pohjanheimo būtų pristatomas kitą dieną. Tačiau kaip visada, pačios aukščiausios kokybės pret-a-porter kolekcija, kuri be jokių pakeitimų puikiai įsilietų į Vilniaus ar Rygos gatves.


Katya Katya Shehurina is an old resident of Riga Fashion Week. Katya and One Wolf are those which I remember since my first visit in RFW. Designer’s mastership and diligence are astonishing – this year she represented not only pret-a-porter, but a wedding dresses collection as well. And only Katya can use several types of laces in one model and still not make it to look cheesy. Yet I’m not sure if it’s just not my taste or collections are really similar every year with a different dominion of colors, but I have a feeling I’m seeing same models every year. I can comprehend designer’s romantic style, but to bind together with a few models seems to be unpractical.

Dizainerė Katya Katya Shehurina yra tikra Rygos mados savaitės senbūvė. Ji ir One Wolf yra vieninteliai, kuriuos atsimenu nuo pat pirmosios savo išvykos į Rygą. Dizainerės meistriškumas ir darbštumas tikrai stebina – šiemet ji pristatė ne tik pret-a-porter, bet ir vestuvinių suknelių kolekciją. Ir tik ji gali panaudoti tiek skirtingų nėrinių viename modelyje. Tačiau, nežinau ar tai tiesiog ne mano skonis, ar tikrai kasmet kolekcijos tokios panašios, jog atrodo kinta tik dominuojančios spalvos, o modeliai vis dar tie patys. Puikiai suprantu dizainerės romantišką stilių, tačiau prisirišti prie kelių tam tikrų modelių atrodo mažų mažiausiai nepraktiška.

It’s one worthwhile day left yet, and I have to admit, feels a bit cheerless to realize that what’s the best is already in the past – I’ve been observing all my favorites on the second day of Riga Fashion Week. Meanwhile, the last day always appears as melancholical – it’s like everything’s preparing for the ending. You are still watching shows, but hangers are being collected and floor are being cleaned in the backstage. Nevertheless, we still have four shows to go plus one novelty of RFW which I will tell about tomorrow.

Liko dar viena turininga diena, nors, turiu pripažinti, šiek tiek liūdna suvokti, kad tai, kas buvo geriausia, jau pamačiau – antrąją Rygos mados savaitės dieną stebėjau visus savo favoritus. Paskutinė diena man visada atrodo šiek tiek melancholiška – atrodo, kad viskas jau ruošiama pabaigai. Tu stebi kolekciją, o užkulisiuose jau renkamos pakabos ir šluojamos grindys. Bet kokiu atveju, liko dar keturi pasirodymai ir viena Rygos mados savaitės naujiena, apie kurią papasakosiu rytoj.

Watch my impressions here: / Mano įspūdžius žiūrėkite čia:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s