Mada | Fashion

Riga Fashion Week AW 16/17 | Day 4

Everything that has a beginning, has an ending. Well, at least until new beginning of the next season will come. Yes, I’m talking about the last day of Riga Fashion Week, which started with a novelty I’ve mentioned before. It’s a few presentations of kids fashion and I had to miss them on my own will, but let me explain everything. Firstly, I don’t think you have to go to church if you’re not a believer. The same with kids fashion – I just don’t believe it. Mostly, it’s some passing whims of parents, but not their children. As I remember myself in my childhood, when talks turned up to clothes, I just everything wanted to be colorful (ok, it’s still the same after twenty years), preferably with Mickey Mouse or dinosaurs prints. I don’t know, probably everything is changing, but the moment when I was waiting for upcoming shows and observing passing by kids, I saw them happy and not boring only then they got baloons. I felt a bit confused when I saw photos of Aristocrat Kids collection. Dresses are so sophisticated that I don’t know wheter I am grown up enough to wear them. Everything is okay with kids fashion, but it’s not fot kids, it’s for parents. Especially, runway shows. Why should five-years-old girl be a copy of an adult? Frankly, I am just a fashion blogger, not a sociologist, so let’s move on and have a glimpse of the last fashion shows.

Viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Na, bent jau iki kito sezono pradžios. Taip, aš kalbu apie paskutinę Rygos mados savaitės dieną, kuri prasidėjo su naujove apie kurią buvau užsiminusi jau šiek tiek anksčiau. Tai – keli vaikų mados pristatymai, kuriuos praleidau savo pačios noru, bet leiskite viską paaiškinti nuo pradžių. Pirmiausia, nemanau, kad netikintis žmogus turi eiti į bažnyčią. Tas pats su vaikų mada – aš ja netikiu. Daugiausia, tai ne vaikų, o tėvų užgaidų patenkinimas. Kiek prisimenu save vaikystėje, vos tik kalba pasisukdavo apie drabužius, man rūpėdavo tik tie, kurie būdavo spalvingi (na, gerai, prabėgus dvidešimčiai metų tai dar galioja), pageidautina su Miki Mauzo ar dinozauro piešiniu. Nežinau, galbūt tikrai viskas pasikeitė, tačiau tuo metu, kai stovėjau laukdama kito pristatymo ir stebėjau vaikus, juos laimingus ir nenuobodžiaujančius pamačiau tik tuomet, kai visiems buvo išdalinti balionai. Šiek tiek sumišau peržiūrėjusi Aristocrat Kids kolekcijos nuotraukas. Suknelės atrodė tokios rafinuotos, kad nebuvau įsitikinusi ar aš pati esu pakankamai suaugusi jas dėvėti. Nesu nusiteikusi prieš vaikų madą apskritai, tačiau ji skirta ne vaikams, o tėvams. Ypač – podiumo pristatymai. Kodėl penkių metų mergaitė būtinai turi būti suaugusios moters kopija? Tiesą sakant, esu tik blogerė, ne sociologė, tad pereikime prie paskutinės mados dienos akimirkų.

The day was started with a show of IN by Inga Nipane. I wasn’t familiar with this name, so all I had was a description in programme, and it said I should be expecting for combinations of different fabrics, colors and styles, old story short – various types of mix ups. When the first model showed I realized it won’t be my type of collection. It wasn’t obviously bad, but there was something wrong. Model wore classic cropped trusers and knitted sweater with fringles and embroided flowers. Yes, it’s combination of different things, but I didn’t get an emotion. I think, designer was on research of her own style and got lost in so many combinations. Sometimes it even appeared to be old-fashioned to me. By the way, I love multi-colored shapeless coat and jacket, and the way details were inserted, these pieces just felt so modern, but later, the collection lost its track again. I can get designer’s point, but I think it would be better (and easier) to catch on a couple of different fabrics/colors/details and play them around.

Diena prasidėjo IN by Inga Nipane pasirodymu. Nebuvau pažįstama su šiuo vardu, tad teliko pasikliauti aprašymu programoje, kuris teigė, kad tai – skirtingų audinių, spalvų ir stilių junginiai, trumpai tariant – skirtumų samplaika. Pasirodžius pirmąjam modeliui, supratau, jog tikrai neišvysiu savo skonio kolekcijos. Ji nebuvo akivaizdžiai bloga, bet kažkas atrodė ne taip. Modelis vilkėjo trumpintas klasikines kelnes ir megztą džemperį, siuvinėtą gėlėmis, kuris dar ir buvo su kutais. Taip, tai neabejotinai buvo skirtingų detalių junginys, bet niekaip nepavyko perprasti emocijos. Manau, dizainerė ieškojo savo stiliaus ir pasimetė tokiame samplaikų kiekyje. Retkarčiais modeliai netgi atrodydavo senamadiški. Beje, pamilau skirtingų spalvų paltą ir švarką, kurie buvo beformiai su sumaniai apgalvotomis detalėmis. Šie gaminiai atrodė labai moderniai, bet vėliau kolekcija vėl nuklydo nuo vėžių. Suprantu dizainerės idėją, bet kartais galbūt geriau (ir paprasčiau) apsiriboti keliomis skirtingomis tektūromis/spalvomis/detalėmis ir varijuoti naudojant tik jas.

I don’t know why, but I’m getting newsletters from Narciss constantly, so I know they are quite a big company, having showrooms in Paris and London during fashion weeks. So, I should admit, this collection was my target of this day. It was inspired by grafitti artist and I saw a small scenography on the runway based on this. I think, everyone felt New York vibe during the show, and by seeing layered models I thought Carrie Bradshaw would love every single look. So did I. I adore things being messy, but designed thoughtfully, and I couldn’t not appreciate pop of colors. Good thing, they were brave enough to experiment with constructions and slanting seams. But there was a dark side too. I am a bit upset they are still using real fur. When retailers can offer you any kind of substitute, it looks yesterday. Come on, even Armani has refused to use fur.

Nežinau kodėl, bet nuolat gaunu Narciss naujienlaiškius, tad susidariau įspūdį, kad tai yra gana didelis ženklas, pristatantis showroom’us Paryžiuje ir Londone mados savaičių metu. Taigi, turiu pripažinti, pamatyti šią kolekciją tapo mano šiandieniniu tikslu. Kolekcija įkvėpė grafitti dailininkas, be to ant podiumo pamačiau nedidelę scenografiją, kuri tai priminė. Manau, šio šou metu visi pajuto New York’o nuotaiką, o matydama sloksniuotus modelius pagalvojau, kad Carrie Bradshaw pamiltų kiekvieną modelį. Kaip ir aš. Žaviuosi netvarkingais, bet apgalvotais įvaizdžiais, be to negaliu neįvertinti spalvų pliūpsnio. Pagirtina, kad dizaineriai buvo pakankamai drąsūs eksperimentuoti su konstrukcijomis ir įstrižomis siūlėmis. Bet yra ir tamsioji viso to pusė. Šiek tiek nuliūdino, kad Narciss kailinukai pasiūti iš tikro kailio. Kai tiekėjai gali pasiūlyti tokį pakaitalų pasirinkimą, natūralus kailis atrodo senamadiškai. Nagi, net Armani atsisakė jį naudoti.

One more new name for me – Ludmila Kislenko – was a foreigner guest in Riga Fashion Week. She came here from Ukraine. I did a small research and found out that this brand is advanced in years and has traditions back there in Ukraine. I don’t know why but I’m feeling calm by seeing monochrome collection. Just like this. Maybe it’s not my style again, but at least it’s not annoying and even attractive at some point. Some of the garments, for example long woolen skirt reminded me of Pohjanheimo models and the whole collection had scandinavian traces and I felt having something in common with this. Pieces are super practical and wearable, even more they are adapted to our climate, so I think Ludmila knows that she is doing. It’s officially a day of practical fashion.

Dar vienas vardas – Ludmila Kislenko – buvo užsienio svečias Rygos mados savaitėje. Ji atvyko iš Ukrainos. Prieš renginį šiek tiek pasidomėjau ir paaiškėjo, kad šis ženklas yra gana senas ir turintis gilias tradicijas. Nežinau kodėl, bet jaučiuosi ramiai, stebėdama monochrominių tonų kolekcijas. Tokias, kaip ši. Galbūt tai ir vėl nėra mano stilius, bet bent jau neerzina ir tam tikra prasme atrodo patraukliai. Kai kurie gaminiai, pavyzdžiui, ilgas vilnos sijonas, man priminė Pohjanheimo modelius, o ir pati kolekcija turi skandinaviško prisilietimo, tad pajutau kažką artimo. Drabužiai labai praktiški, tinkami dėvėti kasdien, netgi pritaikyti mūsų klimatui, tad atrodo Ludmila tikrai žino, ką daro. Tai – oficiali praktiškos mados diena.

And it’s an over. Almost. It’s hard to confess, but I think for the first time in my life I don’t know how to estimate this runway show. It’s an underwear fashion. I am not that much into lingerie trends so I made a statement to see it as a show. Like a performance, you know. I’m following Amoralle shows every year and I know it’s not a place to look for conceptual ideas or innovations. Roses were a core of everything in the collection this year, starting from petals on the runway and huge roses on models heads, ending with a rose in my hands after the show. The first thought I got in my mind when I saw a model was – sex in public. It was like Victoria’s Secret but way more luxurious.

Tai pabaiga. Beveik. Sunku pripažinti, bet pirmą kartą savo gyvenime, nežinau kaip vertinti šį pristatymą. Tai apatinių drabužių mada. Nesu įsigilinusi į šias tendencijas, tad nusprendžiau pasirodymą stebėti kaip šou. Na, žinote, kaip performansą. Amoralle pasirodymus seku kasmet, tad žinojau, jog tai nėra ta vieta, kur reikėtų ieškoti konceptualių idėjų ar inovacijų. Rožės šiemet buvo visko esmė, pradedant žiedlapiais ant podiumo ir milžiniškais žiedais ant modelių galvų, baigiant tuo, kad iš salės išėjau laikydama rožę savo rankoje. Pirma mintis, šovusi į galvą pamačius modelius – seksas viešumoje. Tai kaip Victoria’s Secret, tik daug prabangiau.

As you may took in, the first day of runway shows remains my worth-coming-to-Riga day. But I’m always feeling a bit sentimental during the last show of Riga Fashion Week. Because, you are not having as much of weeks when you have nothing to concern about but fashion. But it was wonderful glimpse of how Latvian designers see trends of autumn and winter. I’m waiting eagerly to come back for a sight of next spring and summer!

Kaip jau tikriausiai supratote, pirmoji pasirodymų diena man buvo ta, dėl kurios verta atvykti į Rygą. Bet aš visada jaučiuosi šiek tiek sentimentaliai ir paskutinio pristatymo metu. Gal todėl, kad metuose nėra tiek daug savaičių, kai gali nesirūpinti niekuo, išskyrus madą. Kaip bebūtų, patyriau nuostabių akimirkų stebint Latvijos dizainerių interpretacijas, kuriant rudens ir žiemos tendencijas. Negaliu sulaukti, kol grįšiu pamatyti pavasario ir vasaros!

Watch my impressions here: / Mano įspūdžius žiūrėkite čia:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s