Grožis | Beauty · Veido priežiūra | Skin Care

How cruel is your makeup? | Ar žiauri Tavo kosmetika?

When I’ve started to think about replacing all my cosmetics with those which are cruelty-free, I thought it will be a challange. But it wasn’t. I’ve got surprised how many brands supports this idea and tons of them are vegan too. Not only high-end brands such as Too Faced, The Balm or Zoeva, but some drugstore options like Essence, Catrice are cruelty-free as well. Nevertheless, I should admit, I found few tricky aspects of this industry.

Kai pradėjau svarstyti ar tik nepakeitus savo kosmetikos ta, kuri nebvo testuota su gyvūnais, pamaniau, jog tai bus tikras iššukis. Bet nebuvo. Pati nustebau kiek daug gamintojų remia šią idėja, be to, daugybė siūlo ir veganišką produkciją. Testavimo su gyvūnais atsisako ne tik brangūs ženklai, tokie kaip Too Faced, The Balm ar Zoeva, bet ir nesunkiai įperkami bei visur randami Essence ir Catrice. Tačiau, turiu pripažinti, industrija pasižymi ir apgaulingais aspektais.

You might be familiar with enormous brands such as L’oreal, Garnier, Clarins and they call themselves cruelty-free. But they are not. Ever since EU banned companies that had been testing on animals, some of them started to look for possibilities to do that outside EU. Big brands still choose this option as cheaper than modern techniques. However, most of these giants sells cruelty free cosmetics in EU, but if they are willing to enter a market abroad, in some countries testing is required by law. Daily Mail says: ‘For instance, any cosmetics giant that sells their goods in China must submit them to be tested in Chinese laboratories, where more than 300,000 animals are used each year and welfare laws are notoriously slack.’

Tikriausiai puikiai žinote tokias didžiules kompanijas kaip L’oreal, Garnier, Clarins, kurios save taip pat pristato kaip draugiškas gyvūnams. Bet yra kiek kitaip. Nuo tada, kai Europos Sąjunga uždraudė testavimą su gyvūnais, kai kurie gamintojai pradėjo ieškoti būtų kaip tai atlikti už jos ribų. Dideli prekiniai ženklai renkasi šį kelią kaip pigesnį lyginant su moderniomis technologijomis. Kai kurie iš šių gigantų Europos Sąjungoje pardavinėja netestuotą kosmetiką, tačiau norint integruotis į užsienio (kitų žemynų) rinką, susiduria su testavimo reikalavimu, kuris būna reglamentuotas šalies įstatymų. Daily Mail rašo: ,,Pavyzdžiui, bet kuris gamintojas, norintis savo produkciją pardavinėti Kinijoje, turi patvirtinti, kad viskas buvo testuota Kinijos laboratorijose, kur daugiau nei 300,000 gyvūnų išnaudojama kiekvienais metais, o gerovę garantuojantys įstatymai yra neišvystyti.”

On the other hand, sometimes it’s hard to make a decision when cruelty free brand such as Urban Decay is being bought by L’oreal and your money is going to them. I still have twisted feelings about that. One part of me says I should refuse buying anything involved with non- cruelty-free companies, but another part tells me I shouldn’t go that deep and show to these giants how cruelty-free production is requested and marketable and make it more popular than non-cruelty-free

Kita vertus, kartais labai sunku priimti tinkamą sprendimą, kai netestuojanti su gyvūnais kompanija, šiuo atveju, Urban Decay yra perperkama L’oreal ir visos įplaukos keliauja jiems. Vis dar turiu dviprasmiškų minčių dėl šios problemos. Iš vienos pusės, atrodo, neturėčiau remti nieko, kas vienaip ar kitaip siejama su testuojančiomis kompanijomis, tačiau kita mano dalis sako, kad kaip tik – reikėtų kompanijoms parodyti, jog netestuota su gyvūnais produkcija gali būti labai paklausi ir net populiaresnė nei ta, kuri jau buvo testuota.

Anyways, don’t waste your old products if you are finding out they are not cruelty free. Your money is already spent and consumerism is a huge problem too. Just make some research before buying when you will be in need of new product instead (look for links down below). There are no less than hundred cruelty-free brands and it’s not an impossible task to find them anywhere in the world. Everyone is responsible for the planet we live in.

Kaip bebūtų, neišmeskite savo senų produktų, jei supratote, kad jie buvo testuoti su gyvūnais. Pinigai jau išleisti (kompanija paremta), o vartotojiškumas yra ne ką mažesnė problema. Tiesiog kitą kartą, prieš planuojant pirkinius, atlikite nedidelę paiešką sąrašuose (ieškokite nuorodų apačioje). Yra ne mažiau nei šimtas netestuojančių su gyvūnais gamintojų, tad tai netaps neįgyvendinama misija, kad ir kur bebūtumėte. Visi esame atsakingi už planetą, kurioje gyvename.

There you can check if your beloved cosmetics are cruelty free / Patikrinkite ar Jūsų mėgiama kosmetika nebuvo testuota su gyvūnais:

http://www.crueltyfreekitty.com/list-of-cruelty-free-brands/
http://features.peta.org/cruelty-free-company-search/index.aspx

Advertisements

2 thoughts on “How cruel is your makeup? | Ar žiauri Tavo kosmetika?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s